Föreningsstämma 2023

KALLELSE

till Informationsmöte och ordinarie Föreningsstämma i LNS Fiber ekonomisk förening

Tid:           Söndag den 7 maj kl 16.00
Plats:        Equmeniakyrkan i Ljurhalla

Anmälan
   
Medlemmar anmäler sig till hk@lnsfiber.se så att vi kan beställa kaffe och fikabröd som skolbarnen i årskurs 5 Nårunga Skola bakar åt oss.
Kallade     
Medlemmar registrerade i medlemsregistret till och med mötesdagen. Nytillkomna medlemmar efter denna kallelses utskick informeras om Föreningsstämman i samband med medlemsregistreringen.
Årsredovisning
Årsredovisning, budget mm finns tillgängliga på medlemssidorna. Dokumenten kan även beställas i pappersformat från föreningen utan kostnad. Du beställer lösenord och dokument via hk@lnsfiber.se.
Röstningsförfarande

Medlemmar anmäler sig vid ingången och får ett röstkort.
Agenda
16:00 Registrering och kaffeservering
16.20 Information
- Vikten av Ledningskollen
- Driften av nätet
- Medlemsinfo
- Ekonomi
- Frågor
16.30 Föreningsstämma enligt separat dagordning
17.30 Mötet avslutas

DAGORDNING
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
LNS Fiber ekonomisk förening
Styrelsen