Valberedning


Förslag på styrelse 2023

Valberedningen har kommit fram till följande förslag inför LNS Fibers årsstämma 2023.

 

Ordförande till nästa ordinarie stämma

Maria Gustafson, omval                                                

Styrelsemedlemmar

Torleif Henriksson, kvarstår 1 år                                         

Daniel Byström, kvarstår 1 år                                                     

Johan Sävenstrand, kvarstår 1 år                                             

Christine Jellryd, omval 2 år                                             

Suppleanter

Patrik Ohrberg, omval 2 år                                                   

Christer Nylén, kvarstår 1 år                                                    

Revisorer

Rolf Brunnegård, ordinarie, omval                                  

Christina Alströmer-Andrén, omval                


Ljurhalla 2023-03-06

För valberedningen
Oscar Wintå
Sammankallande