Aktuellt

Kolla innan du gräver!

Om du skall gräva på egen tomt eller utföra grävarbete på annans mark, skapa alltid ett ärende i Ledningskollen.se för att undvika avgrävningar. Ledningskollen informerar därefter berörda ledningsägare i området, som i sin tur skickar lednings- och kabelanvisningar till dig samt även märker ut området i förekommande fall.

Kolla din fiberinstallation!

Ligger din patchkabel, den som går mellan fasadboxen och medieomvandlaren inomhus, exponerad för solljus som på bilden riskerar höljet att vittra sönder. Kabeln är inte UV-beständig. Vi rekommenderar att man i så fall byter kabeln till en som tål att utsättas för solljus alternativt dra om befintlig kabel så den inte exponeras för UV-strålning.

Problem med ditt Wifi?

Vissa upplever WiFi-funktionen som sämre i den nya Medieomvandlaren. Prova att köra på 2.4 GHz istället för 5 GHz för bättre räckvidd. Ofta behöver man förstärka signalen inomhus och det är du som fastighetsägare som ombesörjer detta. Finns flera olika system på marknaden, kolla gärna med Kjell & Co för tips och råd.

Nyinstallation!

Du som bygger nytt eller vill ansluta din fastighet till vårt fibernät, kontakta oss för kostnadsförslag så snart som möjligt vid projektstart. Skicka in din förfrågan till hk@lnsfiber.se. Vad som gäller för anslutning ser du här.