Utbud och priser 

LNS Fiber har tecknat gruppavtal med kommunikationsoperatören Net at Once och erbjuder nedanstående abonnemang och tjänster. Här hittar du även övriga löpande avgifter som tillkommer utöver abonnemangs- och anslutningskostnader. 

Kostnad för nyanslutning av fastighet till fibernätet meddelas av föreningen efter godkänd medlemsansökan, läs mer under avtalsvillkor och dokument.

Observera att ändring av abonnemangsform alltid skall meddelas föreningen skriftligt via beställningsblanketten.

Tjänster och priser

Double Play  
Internet+Telefon     115 kr/mån
Byanätsavgift         155 kr/mån
Totalt               270 kr/mån

Triple Play
Internet+Telefon+TV    225 kr/mån
Byanätsavgift         155 kr/mån
Totalt               380 kr/mån

Öppet nät
Välj din egen leverantör eller använd bara de tjänster du behöver. Tjänsten beställs och faktureras direkt av Net at Once. Byanätsavgift tillkommer.

Korttidssabonnemang
Med ett korttidssabonnemang aktiverar du själv din anslutning direkt i en portal hos Net at Once. Ingen bindningstid men en månads uppsägningstid. Tjänsten beställs och faktureras direkt av Net at Once. Byanätsavgift tillkommer.

Vilande abonnemang 

Anslut fastighet men ha en vilande anslutning utan kostnad.
Aktiveringskostnad 1500 kr.

Byanätsavgift    
Byanätsavgiften, 155 kr/mån, är föreningens nätavgift som faktureras alla aktiva anslutningar oavsett abonnemangsform.

Medlemsavgift         
Medlemsavgiften, 270 kr/år, fastställs på föreningens årsstämma och faktureras alla anslutningar oavsett abonnemangsform.

Extratjänster och Företagstjänster
Välj till tjänster utöver vad gruppavtalet erbjuder. Utöver bredband, TV och telefoni finns det också tjänster för hemlarm, teknisk support i hemmet eller på distans, och back-up lösningar. Tjänsterna beställs och faktureras direkt av Net at Once.

Samtliga priser gäller inklusive moms. Abonnemangs- och Byanätsavgift faktureras per kvartal och medlemsavgiften en gång om året.

Grundutbud enligt gruppavtalet

Internet
1000/1000 MB/s högkvalitativt fiberbredband ingår i gruppavtalet. 
Telefon
I gruppavtalet ingår IP-telefoni – Telefoni BAS.
Observera att trafikavgifter tillkommer!
TV
TV-utbudet som ingår i gruppavtalet levereras av Telia. I avtalet ingår paketet Telia Lagom.