Avtalsvillkor och dokument

Här kan du läsa mer om nyanslutning, abonnemang och överlåtelse vid ägarbyte av fastighet. Läs vad som gäller och ladda ner aktuella dokument. Ifyllda dokument skickas via e-post eller brev till föreningen för behandling.
Observera att ändring av abonnemangsform alltid skall meddelas föreningen skriftligt via beställningsblanketten.

Nyanslutning


Om du vill beställa en ny anslutning till din fastighet måste du ansöka om medlemskap i LNS Fiber. För att bli medlem krävs att
 • du äger en fastighet inom det fastlagda geografiska området enligt föreningens stadgar
 • om ni är flera delägare i fastigheten kan endast en av dem vara medlem
 • arrendator/hyresgäst kan jämställas med fastighetsägare i förekommande fall
 • man som medlem och andelsägare godkänner föreningens stadgar, stämmobeslut och styrelsens beslut
 • man som medlem och andelsägare åtar sig att hålla föreningen informerad om aktuella kontaktuppgifter enligt ovan
Ansökan prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser och efter godkänt medlemskap återkommer vi med aktuellt andelspris för din anslutning, varefter fastighetsanslutnings- och abonnemangsavtal tecknas.

Abonnemang


Abonnemanget avser aktivering och användning av fiberanslutning till tjänsteutbud hos LNS Fiber för medlem. 
 • fiberanslutningen kopplas upp mot bredband 1000MB/s/1000MB/s, IP-telefoni samt TV -Triple Play
 • fiberanslutningen kopplas upp mot endast bredband 1000MB/s/1000MB/s och IP-telefoni - Double Play
 • medlemmen alternativt väljer annan anslutning med eller utan nätkostnadsavgift
 • abonnemang endast kan tecknas av fastighetsägare som är medlem i LNS Fiber
 • om medlem innehar fler än en anslutning (t.ex. hyresgäst) krävs ett abonnemang per anslutningsnummer
 • hyresgäst ej kan teckna abonnemang direkt med LNS Fiber utan gör detta med sin fastighetsägare.

Överlåtelse


Viktigt att överlåtelse sker vid ägarbyte! 
Säljaren överlåter sin, på insatsen grundande köpeskilling, andelsrätt i LNS fiber till köparen. Överlåtelsen innebär att
 • köparen i samband med överlåtelsen ansöker om och blir då, om medlemskap beviljas, medlem i säljarens ställe. 
 • köparen övertar återstående bindningstid på förekommande abonnemang med LNS fiber på tjänster som säljaren har tecknat.
 • säljaren erlägger belopp motsvarande återstående bindningstid i det fall köparen ej övertar säljarens abonnemang.
 • köparen är skyldig att tillåta förbehåll för ledningsägarens rätt enligt paragraf 3.3 i markupplåtelseavtalet.