Från start till mål


2013-09-05 Intressefrågan väcks
Urban, Kjell, Johan och Bror samlar bygden i Nårunga Sporthall för diskussion och information kring ett framtida kommunikationsnät i Ljurs, Nårungas och Skogsbygdens socknar.

2014-02-23 Föreningen bildas

Sedan vårt informationsmöte i september har vi fått in över 250 intresseanmälningar – långt över vad vi förväntade oss i arbetsgruppen. Därför känner vi nu att det är dags att ta nästa steg och bilda en ekonomisk förening för att komma vidare i vår projektplanering.

2014-06-09 Första föreningsstämman

Vi är i dagsläget 194 medlemmar och en arbetsgrupp har delat upp vårt område i åtta delar där nu fastighetsägarna kontaktas och informeras. Målsättningen mer än 350 medlemmar är realistisk och bör vara uppnådd före byggstart. 

Finansieringsarbetet

Bidragsansökan förbereds till EU:s nya jordbruksbudget 2014-2020 där Landsbygds-programmet ingår. Vi tar fram preliminär kostnadsbudget, förbereder samråd med Länsstyrelsen i miljö- och naturfrågor, tar fram kartor över grävning/kanalisation, mm. En optimistisk tidplan innebär att vi kan ha ett stämmobeslut kring årsskiftet 2014-15 om att genomföra projektet/börja gräva vid klartecken från Länsstyrelsen om tilldelning av bidrag, mm.

2014-09-15 Tjuvstart

Nu är första rullen med tomslang på plats vid Anhult och väntar på att grävas ner tillsamman med Vattenfalls elkablar. Genom denna samförläggning med Vattenfall kommer 6 fastigheter vid Anhult att förberedas för kommande fiberinstallation. Detta historiska ögonblick beräknas starta v 39-40 2014.

2022-10-22 Nytt tjänsteavtal
Hösten 2022 var det dax att dela ut nya TV- och Medieomvandlarboxar enligt nytecknade abonnemangsavtal med våra medlemmar. Det femåriga avtal som hittills löpt med Net At Once och Sappa har skrivits om och Sappas TV-tjänst har ersatts med Telia TV Lagom. Internetanslutningen har snabbats upp till 1000 mB/s.