Kontakta oss

Föreningens löpande verksamhet drivs av föreningens styrelse som handlägger anslutnings- och medlemsfrågor, projekteringsärenden samt administration. Dokumentation är tillgänglig för våra medlemmar på våra medlemssidor eller kontakta oss om du vill ta del av stadgar, protokoll mm.

Kontakta föreningen


Allmänna frågor
hk@lnsfiber.se
Ekonomifrågor

ekonomi@lnsfiber.se


Skicka ett meddelande

Styrelsen


Ordförande

Maria Gustafson – 0730-662104
Vice Ordförande
Daniel Byström – 0708-822120
Sekreterare
Christine Jellryd – 0708-757076
Kassör
Johan Sävenstrand – 073-4050632
Styrelseledamot
Torleif Henriksson – 0730-364342 
Suppleanter
Christer Nylén – 0706-098766
Patrik Ohrberg - 0736-378334


Förenings info


Postadress

LNS Fiber ek. för.
c/o Maria Gustafson
Nårunga Kristinedal
441 94 Alingsås

Bankgiro 
539-2717

Organisationsnummer
769627-9160