Kontakta oss

Föreningens löpande verksamhet drivs av föreningens styrelse som handlägger anslutnings- och medlemsfrågor, projekteringsärenden samt administration. Dokumentation, redovisningar och rapporter är tillgängliga för våra medlemmar på våra medlemssidor, lösenord krävs och kan beställas via mail till hk@lnsfiber.se.

Kontakta föreningen

Skicka ett meddelande

Styrelse och Valberedning


Ordförande

Maria Gustafson – 0730-662104
Vice Ordförande
Daniel Byström – 0708-822120
Sekreterare
Christine Jellryd – 0708-757076
Kassör
Johan Sävenstrand – 0734-050632
Styrelseledamot
Torleif Henriksson – 0730-364342 
Suppleanter
Christer Nylén – 0706-098766
Patrik Ohrberg - 0736-378334
Valberedning
Oscar Wintå - 0733-992285
Gustaf Oscarsson
Martin Sylvén

Förenings info


Postadress

LNS Fiber ek. för.
c/o Maria Gustafson
Nårunga Kristinedal
441 94 Alingsås

Bankgiro 
539-2717

Organisationsnummer
769627-9160