Föreningsstämma 2024

KALLELSE

till Informationsmöte och ordinarie Föreningsstämma i LNS Fiber ekonomisk förening

Tid:           Tisdag den 28 maj kl 18.00
Plats:        Equmeniakyrkan i Ljurhalla

Anmälan
   
Medlemmar anmäler sig till hk@lnsfiber.se så att vi kan beställa kaffe och fikabröd som skolbarnen i årskurs 5 Nårunga Skola bakar åt oss.
Kallade     
Medlemmar registrerade i medlemsregistret till och med mötesdagen. Nytillkomna medlemmar efter denna kallelses utskick informeras om Föreningsstämman i samband med medlemsregistreringen.
Årsredovisning
Årsredovisning, budget mm finns tillgängliga på medlemssidorna. Dokumenten kan även beställas i pappersformat från föreningen utan kostnad.
Du beställer lösenord och dokument via hk@lnsfiber.se.
Röstningsförfarande

Medlemmar anmäler sig vid ingången och röstar enligt röstlängd.
Frågor
Inga frågor har inkommit till styrelsen innan utsatt tid. Däremot svarar vi gärna på frågor som ställs under informationsdelen.
Agenda
18:00 Registrering och kaffeservering
18.20 Information
- Fördelar med en ekonomisk förening
- Information och kommunikation
- Driftstörning/Felanmälan
- Utveckling av fibernätet
- Vikten av ledningskollen
- Ekonomi
- Frågor
18.30 Föreningsstämma enligt separat dagordning
19.15 Mötet avslutas

DAGORDNING

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
LNS Fiber ekonomisk förening
Styrelsen